Terms of Use

1. ทรัพย์สินทางปัญญา.

บริการไซต์และข้อมูลและ / หรือเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเห็นได้ยินหรือมีประสบการณ์ในไซต์ ('เนื้อหา') ได้รับการคุ้มครองโดยประเทศจีนและลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ และเป็นของ Component-en com หรือผู้ปกครองคู่ค้า บริษัท ในเครือผู้ร่วมให้ข้อมูลหรือบุคคลที่สาม COMPonent-en.com มอบใบอนุญาตส่วนบุคคลที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้และไม่ผูกขาด แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ไซต์บริการและเนื้อหาในการพิมพ์ดาวน์โหลดและจัดเก็บบางส่วนของ เนื้อหาที่คุณเลือกโดยมีเงื่อนไขว่าคุณ: (1) ใช้สำเนาของเนื้อหาเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของคุณเองหรือการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น (2) ห้ามคัดลอกหรือโพสต์เนื้อหาบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรือส่งแจกจ่ายหรือออกอากาศเนื้อหาในสื่อใด ๆ (3) ห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในทางใดทางหนึ่งหรือลบหรือเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ไม่มีการโอนสิทธิ์ชื่อหรือความสนใจในเนื้อหาหรือวัสดุใด ๆ ที่ดาวน์โหลดมาให้คุณอันเป็นผลมาจากใบอนุญาตนี้ Component-en.com ขอสงวนชื่อที่สมบูรณ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเต็มรูปแบบในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากไซต์ภายใต้ใบอนุญาตแบบ จำกัด นี้เพื่อให้คุณใช้งานเนื้อหาส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในที่นี้ คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏทั่วทั้งไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณต้องไม่ทำมิเรอร์ขูดหรือวางกรอบหน้าแรกหรือหน้าอื่น ๆ ของไซต์นี้บนเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่นใด คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ 'ลิงก์ในรายละเอียด' กับไซต์กล่าวคือสร้างลิงก์ไปยังไซต์นี้โดยข้ามหน้าแรกหรือส่วนอื่น ๆ ของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

 

2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

Component-en.com ไม่รับประกันหรือรับรองโดยชัดแจ้งโดยนัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือเกี่ยวกับไซต์บริการหรือเนื้อหา Component-en.com ขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งโดยนัยตามกฎหมายหรืออย่างอื่นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถทางการค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อและไม่มีการละเมิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไซต์บริการและเนื้อหา Component-en.com ไม่รับประกันว่าฟังก์ชันที่ดำเนินการโดยไซต์หรือบริการจะไม่ถูกขัดจังหวะทันเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในไซต์หรือบริการจะเกิดขึ้น ได้รับการแก้ไข Component-en.com ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหาจะได้รับการแก้ไข ไซต์บริการและเนื้อหามีให้ตามพื้นฐาน 'ตามสภาพ' และ 'ตามที่มีอยู่'

ที่ Component-en.com ที่อยู่ IP ของผู้เยี่ยมชมจะได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์เป็นระยะเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นและจะไม่ถูกแบ่งปันภายนอก Component-en.com

ในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์เราอาจขอข้อมูลติดต่อจากคุณ (ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขแฟกซ์และที่อยู่สำหรับการจัดส่ง / การเรียกเก็บเงิน) ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมตามความสมัครใจ - และได้รับการอนุมัติจากคุณเท่านั้น

 

3. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด Component-en.com จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อหรือบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายทางอ้อมโดยบังเอิญพิเศษที่เป็นผลสืบเนื่องลงโทษหรือเป็นแบบอย่าง (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผลกำไรที่สูญเสียเงินออมที่สูญหายหรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวข้องกับ (I) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาให้หรือจัดหาโดย Component-en.com หรือการใช้ที่ไม่สามารถใช้สิ่งเดียวกันนี้ได้ (II) การใช้หรือไม่สามารถใช้ไซต์บริการ หรือเนื้อหา (III) ธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านหรืออำนวยความสะดวกโดยไซต์ (IV) การอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดการละเว้นหรือความไม่ถูกต้องอื่น ๆ ในไซต์บริการและ / หรือเนื้อหา (V) การเข้าถึงหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต การพาดพิงถึงการส่งหรือข้อมูลของคุณ (VI) คำแถลงหรือพฤติกรรมของบุคคลที่สามใด ๆ บนไซต์หรือบริการ (VII) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไซต์บริการหรือเนื้อหาแม้ว่า Component-en ก็ตาม com ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

ข้อผูกมัดและความรับผิด แต่เพียงผู้เดียวของ Component-en.com สำหรับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามตัวเลือกของ Component-en.com ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องดังกล่าวหรือคืนเงินให้กับลูกค้าตามจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายดังนั้นในกรณีที่ความรับผิดของ Component-en.com จะไม่เกิน ราคาซื้อของผู้ซื้อ การแก้ไขข้างต้นจะต้องได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อเกี่ยวกับข้อบกพร่องและการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องภายในหกสิบ (60) วันของการซื้อ การแก้ไขข้างต้นไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานในทางที่ผิด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการปล่อยไฟฟ้าสถิต) การละเลยอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงหรือกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบัดกรีหรือเปลี่ยนแปลงในระหว่างการประกอบหรือไม่สามารถทดสอบได้ หากคุณไม่พอใจกับไซต์บริการเนื้อหาหรือเงื่อนไขการใช้งานวิธีแก้ไข แต่เพียงผู้เดียวของคุณคือการยุติการใช้งานไซต์ คุณรับทราบโดยการใช้ไซต์ของคุณว่าการใช้งานไซต์ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียว