ไม่ต่อเนื่องผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์

เซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์ต่อเนื่องโดยทั่วไปหมายถึงสารกึ่งตัวนำไดโอดคริสตัล, เซมิคอนดักเตอร์ทรานซิสเตอร์เรียกว่าไดโอดทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์พิเศษ

Search by Subcategory